Vodu, ve které jste vařili vajíčka, nevylévejte! Nabízí se opravdu smysluplné využití

Vodu, ve které jste vařili vajíčka, ještě smysluplně zužitkujete.
O tom, proč není třeba vylévat vodu, ve které se vařily těstoviny, zřejmě víte. Poslouží například k namáčení luštěnin. Namočíme-li je do takové vody, zkracuje se následně doba jejich vaření a také budou luštěniny snáze stravitelné. Více tipů, proč vodu po dovaření těstovin nevylévat, si přečtěte níže.

Nevylévat! Takto ještě použijete vodu, ve které jste vařili těstoviny
Ale tušili jste, že i voda, ve které se vařila vajíčka, má další využití? Kde ji oceníte? Při zalévání rostlin! Zde je vysvětlení:

Rostliny milují vápník. A toho je právě v této vodě dostatek. Tento minerál pomáhá udržovat pH půdy pod kontrolou, což je pro růst rostlin opravdu důležité. Neutrální půda s hodnotou pH mezi 6,0 a 6,5 ​​º nabízí rostlinám ideální prostředí pro absorbování všech výživných látek potřebných pro jejich růst. Vápník také přispívá k celkové stabilitě rostliny.

Důležité je proto jen to, abyste takovou vodu před použitím k zalévání nechali vychladnout na pokojovou teplotu.

cooking brown chicken eggs in boiling water on electric stove, closeup, elevated view

Kdy poznáte, že vaše rostliny postrádají v půdě vápník? Na listech se objevují žlutohnědé skvrny, které jsou lemovány ostrým hnědým okrajem. Kromě toho je pozastaven růst rostliny a listy zůstávají menší. Dostatek vápníku v půdě také zajistí, že rostliny jsou méně citlivé na nemoci a škůdce.

Nejnovější články

Další články autora