Zpoždění, zmeškání či zrušení letu. Kdy máte nárok na odškodnění od pojišťovny?

Lidé po pandemii masivně cestují na dovolené. Problémem už dnes nejsou opatření, ale chybějící personál na letištích. Zpoždění či rušení letů aktuálně zažívají cestující v celé Evropě. Mnozí klienti se letu nedočkají vůbec, jiní musí čekat neúměrně dlouho. Pojišťovna Uniqa radí, co dělat v případě zpoždění či zmeškání letu a kdy mají klienti v rámci cestovního pojištění nárok na náhradu.

Mnoho klientů se podle pojišťovny Uniqa aktuálně zajímá o to, jak kryje cestovní pojištění současné situace na letištích, kdy letadla zpoždění ať už z důvodu stávky zaměstnanců nebo nedostatku personálu. „Připomíná, že zpoždění letu a zrušení letu do zahraničí například z důvodu stávky zaměstnanců letecké společnosti nebo letištního personálu není cestovním pojištěním kryto, ani nelze dopojistit,“ informuje Uniqa.

„V případě zrušení letu nebo zpoždění letu, který je zajišťován evropskou leteckou společností nebo s odletem v rámci evropského prostoru mají cestující podle evropského práva nárok na odškodnění. Doporučujeme klientům obrátit se na příslušnou leteckou společnost přímo na letišti a žádat řešení nebo se obrátit na společnosti, které vymáhají od leteckých společností náhrady,“ radí manažerka cestovního pojištění Uniqa Ľubomíra Hricová.

I kvůli takovým případům v pojišťovně doporučují klientům uzavírat v rámci cestovního pojištění vyšší pojistné balíky, ve kterých mají pojištěné zmeškání veřejného dopravního prostředku do zahraničí a pojištění zpožděného návratu ze zahraničí.

S tím, že v rámci pojištění zmeškání veřejného dopravního prostředku do zahraničí má klient nárok na plnění za cestovní náklady potřebné pro cestu do jiné cílové stanice, ze které může pokračovat v cestě do cílové destinace v zahraničí. Pojištění rovněž kryje nutné výdaje na občerstvení, toaletní potřeby či nezbytný nocleh do výše limitu.

„Toto plnění se týká případů, kdy klient zmeškal dopravní prostředek z objektivních příčin. úraz, dopravní nehoda, technická porucha použitého dopravního prostředku, zpoždění rezervovaného letu/ dopravního prostředku například z důvodu nepříznivého počasí,“ připomíná Hricová.

Cestovní pojištění podle informací Uniqa také kryje opožděný návrat ze zahraničí. Týká se případů, kdyby klientovi zpožděno letadlo a nestihl by například vlak domů na, který má zakoupenou jízdenku.

„Klientům v takovém případě uhradíme výdaje na taxi/autobus/vlak nebo výdaje na nocleh, občerstvení či toaletní potřeby při zpáteční cestě ze zahraničí do místa bydliště, pokud není možné v plánované cestě pokračovat v důsledku opožděného příjezdu na letiště či stanici,“ vysvětluje Hricová.

Aeroplane Coming in to Land at Sunset – Boeing 737 coming in to land at sunset.

Pojišťovna také podotýká, že rekreanti se aktuálně setkávají is případy, kdy je zavazadlo po příletu nedorazí do destinace spolu s nimi případně dorazí, ale je poškozeno. V případě, že má cestující v rámci cestovního pojištění zahrnuto i připojištění zavazadel, je třeba, aby ihned ztrátu nebo poškození zavazadla nahlásil na letišti a požadoval tiskopisy dokumentů pod názvem Demage Report, Property irregularity report (PIR).

„Tyto dokumenty jsou důležité při nahlašování pojistné události do pojišťovny. Bez těchto dokumentů není možné nahlásit pojistnou událost,“ upozorňuje Ľubomíra Hricová z UNIQA.

Pojišťovna poskytne při zpoždění zavazadla pojistné plnění za věci osobní spotřeby, kterými jsou toaletní potřeby a náhradní oblečení do výše limitu, který je uveden v rozsahu krytí. Pojišťovně je třeba předložit účty o jejich zakoupení do 48 hodin ode dne zpoždění zavazadel a jeho opožděného vydání v cílové destinaci, uvedla Uniqa.

Nejnovější články

Další články autora